Cambridge Advanced Learner’s Dictionary Từ điển tiếng Anh Full crack

Cambridge Advanced Learner's Dictionary |Từ điển tiếng Anh Full crack

Giới thiệu bạn học tiếng Anh bộ từ điển cài trên máy tính Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Đây là bộ từ điển máy tính được rất nhiều bạn chuyên Anh hoặc nguyên cứu tiếng Anh chuyên sâu tin dùng.

Từ điển được Cambridge biên soạn nên rất bài bản và là nguồn tài nguyên tuyệt vời để khai thác kiến thức tiếng Anh.


Bạn tải về và cài đặt sử dụng miễn phí trên máy tính/laptop nhé. Việc sử dụng offline là cần thiết trong trường hợp không kết nối được internet.

Tuy nhiên, nếu việc cài đặt có khó khăn cho bạn, có thể tham khảo việc sử dụng từ điển online. Mình đã tổng hợp những bộ từ điển online miễn phí. Bạn dùng tương tự như offline chỉ là phải kết nối mạng. Bài tổng hợp từ điển online.


You can download here


>> Longman Dictionary Full crack | Từ điển tiếng Anh chuyên sâu