English for Maritime Studies | Tiếng Anh Hàng hải

English for Maritime Studies | Tiếng Anh Hàng hải

Chia sẻ với bạn học tiếng Anh chuyên ngành hàng hải một tài liệu học tiếng Anh tuyệt vời dành cho các bạn: English for Maritime Studies – Tiếng Anh Hàng hải. Như cái tên của nó, tài liệu này dành cho những ai muốn thông thạo ngôn ngữ về hang hải.English for Maritime có gì

Sách English for Maritime Studies gồm 14 chương bao gồm nhiều bài học về reading và grammar. Với nội dung từ vựng xoay quanh chuyên đề hàng hải.

Bạn học sẽ thấy cuốn sách này rất tuyệt vời vì nó bao gồm rất nhiều chủ đề liên quan đến tàu biển.

Bạn có thể tham khảo nội dung trước khi quyết định tải về nhé! Đây là sách học từ vựng nên chỉ có file pdf sách mà thôi. Không có file audio đi kèm.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm những đầu sách chuyên mục khác nữa tại đây nhé!

Và không quên tham khảo mục GIẢI PHÁP để cập nhật cách học tiếng Anh

Xem trước nội dung