English Grammar in Use | Supplementary Exercises

English Grammar in Use | Supplementary Exercises

Giới thiệu bạn học ngữ pháp sách bài tập ngữ pháp tiếng Anh ENGLISH GRAMMAR IN USE SUPPLEMENTARY EXERCISES. Học ngữ pháp các cấu trúc công thức từ những sách khác và bạn vẫn chưa nhớ hết được những điểm ngữ pháp đó.

Đây chính là tài liệu phụ trờ giúp bạn thêm nguồn bài tập để luyện. Sách phù hợp cho các bạn trình độ trung đến khá tiếng Anh. Tuy nhiên những ai muốn thử sức thì cũng không ngại mà cứ tải về làm thử.


English Grammar in Use có gì

Với lần tái bản lần này, English Grammar in Use Supplementary Exercises bao gồm 200 bài tập thực hành. Và nội dung bài tập đều liên quan đến cuốn English Grammar in Use.

Về nội dung, căn bản là sách luyện bài tập để người học thực hành. Có kèm phần đáp án cuối sách.

Phương pháp học

Không khó để sử dụng tài liệu này, bạn tải về làm những điểm ngữ pháp mình thấy chưa tốt và kiểm tra đáp án.

Nếu lượng thời gian không nhiều, bạn chọn làm những bài thấy cần thiết là được. Giáo viên dùng làm tài liệu cho sinh viên làm bài tập cũng rất hữu ích. Bạn học có thể sử dụng kèm từ điển online để hỗ trợ việc học của mình.


You can download here

Please disable your adblocker or whitelist this site!

Bạn tắt adblock để trải nghiệm website tốt nhất nhé!