Grammar and Vocabulary for the Toeic test

Giới thiệu bạn học cuốn Grammar and Vocabulary for the Toeic test. Tài liệu học ngữ pháp và từ vựng chuyên đề TOEIC danh cho người mới.

Nếu bạn nhập môn TOEIC và cần tài liệu vừa học ngữ pháp từ vựng nhưng thuộc chuyên đề TOEIC thì đây chính là tài liệu bạn cần.

Grammar and Vocabulary có gì

Grammar and Vocabulary for the TOEIC Test gồm 25 bài và 5 bài test thực hành. Cứ mỗi 5 bài học sẽ có một bài test để kiểm tra kiến thức bạn vừa học. Những kiến thức ngữ pháp từ vựng là những kiến thức bạn vừa học trong 5 bài trước.

Mỗi bài học chia ra làm 4 phần:

  • Contest listening: phần này giới thiệu từ vựng và ngữ pháp trong một ngữ cảnh (context). Việc này giúp bạn hiểu được điểm ngữ pháp và từ vựng dễ dàng hơn.
  • Grammar: phần này là phần ôn lại những điểm ngữ pháp quan trọng. Bạn nên xem lại phần này trước khi làm bài tập.
  • Grammar exercises: phần này là những phần thực hành ngữ pháp. Trả lời đáp án bài tập và kiểm tra kết quả thông qua đáp án cuối sách (answer key)
  • Vocabulary: phần này giới thiệu từ vựng của chủ đề học được xem là từ khóa quan trọng của đoạn bài học.

Như đã đề cập, mỗi cuối 5 bài học sẽ có bài thực hành. Những bài thực hành đều theo format của bài thi thực tế TOEIC

Sách cung cấp đầy đủ đáp án + Audio script: hoàn toàn phù hợp cho bạn tự học.


Phương pháp học

Không khó để sử dụng cuốn sách GRAMMAR AND VOCABULARY FOR THE TOEIC TEST này.

Bạn có thể học chuyên và hoàn thành cuốn này. Hoàn thành 25 bài không phải quá lâu. Có thể tự học hoặc học nhóm đều rất hữu ích.

Để luyện thêm kỹ năng nghe, bạn có thể thường xuyên nghe xem những nội dung tiếng Anh khác như chuyện cổ tích Fairy Tales hay những bài phát biểu người nổi tiếng English Speech. Đây cũng là những nguồn hay.


You can download here

Buy the original if you would like

Please disable your adblocker or whitelist this site!

Bạn tắt adblock để trải nghiệm website tốt nhất nhé!