Grammar Practice: Elementary | Sách học ngữ pháp căn bản

Grammar Practice – Elementary là bộ sách gồm 4 cuốn của nhà xuất bản Longman về chuyên đề ngữ pháp dành cho người tự học.

Grammar Practice bao gồm 4 cấp độ: elementary >> Pre-intermediateIntermediateUpper-intermediate. Nếu bạn muốn nắm vững ngữ pháp tiếng Anh để nâng cao khả năng nói – viết thì hãy bắt đầu với tài liệu này.

Nội dung sách có gì

Grammar Practice không khó để biết được nội dung sách là về ngữ pháp. Tuy nhiên điều làm nên giá trị của bộ sách chính là trình tự nội dung, cách trình bày dễ hiểu ngắn gọn xúc tích.

Sách luôn đi kèm bài tập làm cho người học có thể thực hành. Sách bao gồm 3 giai đoạn học và làm bài test để kiểm tra.


Phương pháp học

Đối với người tự học, bạn có thể học song song với những sách kỹ năng khác.

Hoặc nếu bạn đã có nền tảng thì có thể dùng tài liệu để tra cứu những điểm ngữ pháp cần là đủ. Bạn có thể sự dùng kèm từ điển online tại đây.

Để học tốt tiếng Anh bạn nên kèm thêm những hoạt động nghe nói khác. Bạn có thể xem những video giao tiếp đàm thoại hoặc những câu truyện Fairy Tales tiếng Anh. Luyện từ từ theo thời gian.


You can download here

Please disable your adblocker or whitelist this site!

Bạn tắt adblock để trải nghiệm website tốt nhất nhé!