Hướng dẫn viết IELTS Writing task 2 band 9 chi tiết

Hướng dẫn viết IELTS Writing task 2 band 9 chi tiết

Tiếp tục upload và chia sẻ cùng các bạn bộ video hướng dẫn viết IELTS Writing task 2 band 9 chi tiết của thầy Simon. Bạn có thể tải những video này full một lần tại bài viết này nhé. Và cũng nên xem thêm 1 bộ series khác về task 1 của thầy Simon tại đây.Lesson 1 – Summary


Lesson 2 – Introduction


Lesson 3 – Main body paragraphs


Lesson 4 – Conclusion


Lesson 5 – PlanningLesson 6 – Opinion essay


Lesson 7 – Discussion essay


Lesson 8 – Problem & Solution essay


Lesson 9 – Two part question


Lesson 10 – Agree or disagreeHy vọng qua chia sẻ của bài Hướng dẫn viết IELTS Writing task 2 band 9 chi tiết này, mong rằng sẽ giúp được phần nào con đường học IELTS của các bạn.

>> Trọn bộ VIDEO hướng dẫn writing task 1 band 9 Simon

Please disable your adblocker or whitelist this site to have the best experience!

Bạn vui lòng tắt adblock để trải nghiệm đầy đủ nội dung nhé!

error: Content is protected !!