IELTS writing and University writing: So sánh bài luận IELTS và bài luận Đại học

IELTS writing and University writing: So sánh bài luận IELTS và bài luận Đại học

Trong bài chia sẻ này, mình chia sẻ cho các bạn về chủ đề: IELTS writing and University writing: So sánh bài luận IELTS và bài luận Đại học. Hãy cùng chuyên gia xem thử hai dạng này giống và khác nhau như thế nào nhé!

Theo chuyên gia, có một sự khác biệt lớn giữa phong cách viết mà những chuyên ngành khác nhau sẽ có yêu cầu khác nhau. Chẳng hạn giữa Ban Khoa học và Ban Văn chương.

Vậy nên, lời khuyên dưới đây mang tính tổng quát hơn là liệt kê từng điểm chính xác tuyệt đối.

Có 4 điểm khác biệt chính:

1 Ý tưởng và nghiên cứu

Khi viết bài luận IELTS, yêu cầu sẽ là nêu lên ý kiến cá nhân và bạn không có nguồn nào để tiếp cận. Một bài luận ở Đại học thì ngược lại, nên dựa trên nghiên cứu.

Điều này có nghĩa là bạn cần đọc sách và những bài báo chuyên nghiệp ( hoặc ngay cả khi phải thực hiện thí nghiệm).


2 Ý kiến của bạn và cách dùng đại từ nhân xưng

Bài luận IELTS yêu cầu bạn nêu ý kiện cá nhân. Ví dụ: To what extent do you agree or disagree? Đây là dạng thường hay có trong phổ thông hơn là câu hỏi cấp đại học.

Ở đại học, bạn được yêu cầu viết dựa trên nghiên cứu hơn là ý kiến. Chính vì vậy, hiển nhiên giáo sư, giảng viên sẽ yêu cầu sinh viên tránh dùng đại từ nhân xưng (I, we, you, my).

Nhưng IELTS thì hoàn toàn khác. Nếu bạn được hỏi ý kiến của mình, bạn có thể dùng và nên dùng cụm từ I completely agree, In my opinion I believe that.


3 Độ dài của bài luận và những đoạn riêng lẻ

Đây là điều hiển nhiên. Bạn sẽ không được yêu cầu để viết một bài luận ngắn tại đại học. Bài viết trung bình vào khoảng 3000 từ. Tương tự, bạn không viết mở bài chỉ với hai câu hoặc một câu cho phần kết bài khi làm bài luận ở trường.

IELTS thì ngược lại, theo cá nhân của bạn.


4 Chú trọng ngôn ngữ và chú trọng chủ đề

Cần phải nhớ là bài thi IELTS là một bài thi ngôn ngữ. Giám khảo chú ý những điều nhứ collocations và câu ghép.

Ngược lại, giảng viên lại không để ý nhiều đến từ vựng hoặc cấu trúc câu phức tạp; họ muốn biết chủ đề của bạn ra sao và bạn có thể tổng hợp nghiên cứu của bạn như thế nào.


Vậy đâu là điểm giống nhau?

Cả hai bài IELTS và bài luận đại học cần phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chủ đề. Những đoạn văn và câu viết nên phải logic, và ý tưởng của bạn nên được phát triển một cách mạch lạc.

Bạn nên tránh những ngôn ngữ đời thường (informal language), từ viết rút gọn (như: don’t, aren’t,…) và viết tắt.

Như vậy bạn đã hiểu được sự giống nhau và khác nhau giữa IELTS writing and University writing: So sánh bài luận IELTS và bài luận Đại học như thế nào rồi phải không nào!

Nguồn Simon – Translated by EW Team.


Please disable your adblocker or whitelist this site!

Bạn tắt adblock để trải nghiệm website tốt nhất nhé!