Phương pháp đạt IELTS Writing task 1 band 9 đối với dạng line graphs, tables, process

Phương pháp đạt IELTS Writing task 1 band 9 đối với dạng line graphs, tables, process

Muốn đạt band 9 IELTS writing task 1? Nhất định phải đọc bài này. Chào các bạn, trong bài chia sẻ này, mình sẽ chia sẻ những thủ thật, tips, phương pháp làm sao để có thể có phương pháp đạt IELTS Writing task 1 band 9 đối với dạng line graphs, tables, process. Đây là một điều khả thi nếu bạn lưu ý những điều chia sẻ sau. Đây là những kiến thức được mình sưu tập từ những người có trình độ IELTS cao và là người bản xứ, examiner,…Rồi chúng ta vào việc!1 Line graphs

Dạng line graphe luôn trình bày những thay đổi theo thời gian. Sau đây là điều bạn nên làm:

Viết 4 đoạn (paragraphs) – mở bài, tóm tắt (summary) những ý chính, và 2 đoạn chi tiết (detail).

Đối với đoạn tóm tắt, nhìn vào “bức tranh toàn cảnh” – những thay đổi nào đang diễn ra của tất cả các dòng (lines) từ đầu đến cuối giai đoạn (vd: từ đầu năm đến cuối năm). Các dòng đó có theo xu hướng nào không (chẳng hẳn, tất cả đều tăng).

Bạn không cần phải đưa ra con số cụ thể trong phần tóm tắt. Con số chi tiết để dành cho đoạn chi tiết. Chỉ viết về thông tin chung tổng quát như “thay đổi tổng quan”, “cao nhất” và “thấp nhất”, không đưa ra con số cụ thể nào trong đoạn này.

Không bao giờ mô tả mỗi dòng (line) tách biệt riêng lẻ. Giám khảo muốn nhìn thấy sự so sánh.

Nếu đoạn viết cho thấy các năm, bạn sẽ không có thời gian nói đến hết các năm. Lúc này, hãy chỉ đề cập đến nhưng năm được xem là quan trọng như năm đầu và năm cuối. Bạn cũng nên nhắc đến những năm nào mà thấy đặc biệt, có thay đổi lớn, đáng kể.

Bắt đầu với đoạn miêu tả chi tiết sẽ là so sánh những dòng (lines) trong năm đầu tiên (ví dụ: năm 1990, nhiều….)

Sử dụng quá khứ đơn (increased fell) trong những năm qua và “will” hoặc “is expected/predicted to” cho những năm trong tương lại.

Không sử dụng thể bị động (the number was increased), tiếp diễn (the number was increasing), hoặc hoàn thành ( the number has increased)


2 Tables

Bài tables thì khó hơn một chút khi chứa nhiều thông tin về số. Sau đây là lưu ý:

Viết 4 đoạn (paragraphs) – mở bài, tóm tắt (summary) những ý chính, và 2 đoạn chi tiết (detail).

Trước khi bắt tay vào viết, tô đậm những con số quan trọng. Chọn số lớn nhất trong mỗi mục trong bảng (trong mỗi cột hoặc dòng). Nếu tables có năm, nhìn những thay đổi lớn nhất qua các giai đoạn. Bạn cũng có thể nói về con số nhỏ nhất, nhưng bạn hãy bỏ qua những con số ở mức trung (không lớn nhất cũng không nhỏ nhất)

Đối với đoạn tóm tắt, cố gắng so sánh toàn bộ các loại (cột hoặc dòng) hơn là chỉ những ô đơn lẻ trong table. Nếu bạn không thể so sánh tất cả các loại, so sánh con số lớn nhất và nhỏ nhất. Viết 2 câu tóm tắt.

Trong hai đoạn chi tiết, không bao giờ mô ta mỗi loại (cột hoặc dòng) riêng lẻ. Giám khảo luôn muốn nhìn thấy sự so sánh. Có gắng tổ chức sắp xếp những con số mà bạn đã tô đậm theo 2 nhóm – nhóm có những số cao nhất và nhóm có số thấp nhất.

Miêu tả/ so sánh những con số bạn tô đậm – bao gồm ít nhất 3 số trong mỗi đoạn.

Sử dụng quá khứ đơn cho những năm trước, và “will” hoặc “is expected/predicted to” đối với tương lai. Nếu không có thời gian đề cập, bạn sử dụng hiện tại đơn.


Process

Loại Process diagram sẽ cho bạn thấy một quy trình được hoàn thành. Thông tin luôn cho ta thấy các bước và giai đoạn của quá trình. Sau đây là những lời khuyên:

Viết 4 đoạn (paragraphs) – mở bài, tóm tắt (summary) những ý chính, và 2 đoạn chi tiết (detail).

Viết phần giới thiếu bằng việc viết lại câu hỏi theo ngôn từ khác nhưng không làm đổi ý chính (paraphrase)

Đối với phần tóm tắt, đầu tiên phải nói được quá trình đó có bao nhiêu bước. Khi đó viết về quá trình bắt đầu và trình bày như thế nào (nhìn vào giai đoạn đầu và cuối)

Trong đoạn 3 và 4, mô tả quá trình từng bước. Bao gồm những giai đoạn đầu và cuối mà bạn đã đề cập trong phần tóm tắt, nhưng cố gắng miêu tả chúng chi tiết hơn hoặc cách diễn đạt khác.

Bạn nên miêu tả các bước trong một đoạn, nhưng bài viết của bạn sẽ điểm cao hơn nếu bạn miêu tả hai đoạn. Bắt đầu đoạn 4 với những thông tin ở giai đoạn giữa của quá trình.

Nhắc đến tất cả giai đoạn trong quá trình

Sử dụng ngôn từ chỉ sự thứ tự như the first, second, following, final stage of the process, next, after that, then, finally, etc.

Thời gian (những ngày trong quá khứ) không thường xuyên được có trong đề, vậy nên bạn hãy cứ dùng hiện tại đơn để viết.

Ở dạng này, bạn nên sử dụng nhiều dạng bị động: at the final stage, the product is delivered to shop ( bởi vì chúng ta không cần phải biết ai đã delivered sản phẩm đó).


Kết

Hy vọng qua bài chia sẻ Phương pháp đạt IELTS Writing task 1 band 9 đối với dạng line graphs, tables, process này có thể giúp ít nhiều cho các bạn đang học IELTS. Không quên tham khảo thêm những bài khác của mục GIẢI PHÁP và xem qua những khóa học tiếng Anh đáng lưu ý khác.


>> Xem thêm những bài chia sẻ khác từ chuyên gia

Please disable your adblocker or whitelist this site!

Bạn tắt adblock để trải nghiệm website tốt nhất nhé!