THE GIOI TIENG ANH PRIVACY POLICY

Thân gửi bạn đọc,

Tài liệu trên website English World được sưu tầm, tổng hợp và chia sẻ miễn phí cho người dùng. Nếu bạn nhận thấy chúng tôi đăng tải thông tin thuộc bản quyền của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tháo gỡ nội dung. Đính kèm đường link nội dung chứa thông tin bản quyền của bạn.

Email liên hệ: thegioitienganh.edu.vn@gmail.com

Trân trọng,
English World Team

Dear friends,

The English Materials on our website are collected from different sources. Please let us know in case you see that we have violated your copyright. Attach the link containing your copyright products.


Kindly contact us: thegioitienganh.edu.vn@gmail.com

Best regards,
English World Team