The shepherd boy | Cậu bé chăn cừu | Song ngữ

Story: the shepherd boy


the shepherd boy

Steven is a twelve-year-old shepherd boy. He lives in a small village on the hill. His job is to tend his sheep at the foot of a mountain near a dark forest. eryday, he takes the sheeps to the grassland in the morning and brings them back in the afternoon

It is rather boring for him all day, so he thinks upon a plan. He wants to get a little company and some excitement.

He rushes down towards the village and calls out “Wolf! Wolf!”. The villagers come out to help him. Some of them also bring their rakes and spades.

Steven finds this very funny. A few days afterwards, he tries the same trick. And again, the villagers come to his help.

But shortly after this, a wolf actually comes out from the forest, and begins to chase the sheep. Steven of course cries out “Wolf! Wolf!” He even shouts louder than before. But this time, nobody wants to come to his help. They were fooled twice before so they think the boy is pulling their legs again.

The wolf makes a good meal off Steven’s flock. When he goes back to the villiage and complains, the wise man of the village says:

“A liar will not be believed, even when he speaks the truth.”


Cậu bé chăn cừu

Steven là một cậu bé chăn cừu năm nay vừa tròn mười hai tuổi. Cậu đang sống tại một ngôi làng nhỏ trên ngọn đồi. Côn việc của cậu là chăn lỹ cừu tại một nơi ở chân núi và gần khu rừng tối. Mỗi ngày, cậu sẽ lùa cừu ra bãi cỏ vào sáng sớm và đến chiều lại lùa chúng trở về nhà.

Cậu cảm thấy một ngày trôi qua rất buồn chán nên cậu đã nảy ra một ý tưởng. Cậu muốn có người đến chơi chung và được nghịch phá một chút.

Thế là cậu chạy về phía ngôi làng. Vừa chạy, cậu vừa hét to “Sói! Có sói!” Dân làng nghe thế liền đồ xô ra ngoài để giúp cậu. Có người có mang cả bồ cào và xẻng đến.

Steven cảm thấy việc này rất thú vị. Vài hôm sau, cậu lại thực hiện trò chơi cũ. Và một lần nữa, dân làng vẫn đổ xô đến giúp cậu.

Nhưng không lâu sau, một con sói xuất hiện từ trong khu rừng và bắt đầu đuổi giết bầy cừu của cậu. Steven theo bản năng hét lớn “Sói! Có sói!” Cậu la thất thanh và lớn hơn mọi lần.

Nhưng lần này chẳng ai buồn đến giúp cậu cả. Ai cũng đã đều bị cậu lừu hai lần nên ai nấy đều nghĩ trò cũ lại đang tái diễn. Con sói cuối cùng cũng chén sạch bầy cừu của Steven. Khi cậu trở về làng và than thở, già làng chỉ bảo cậu một câu rằng: “Một lần bất tín, vạn lần bất tin.”


>> Story: The adventure of the young mouse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please disable your adblocker or whitelist this site to have the best experience!

Bạn vui lòng tắt adblock để trải nghiệm đầy đủ nội dung nhé!

error: Content is protected !!