The coldest winter | Mùa đông lạnh nhất

The coldest winter | Truyện song ngữ

The coldest winter

It was one of the coldest winters. Many animals were dying because of the cold. The porcupines, realizing the situation, decided to group together to keep each other warm.

This was a great way to protect themselves from cold and keep each of them warm; but the quills of each one wounded their closest companions.

After a while, they decided to distance themselves, but they began to die due to cold. So they had to make a choice: either accept the quills of their companions or choose death.

Wisely, they decided to go back to being together. They learned to live with the little wounds caused by the close relationship with their companions in order to receive the warmth of their togetherness. This way they were able to survive.

Vocabulary

 • winter (n) mùa đông
 • die (v) chết, qua đời
 • cold (adj) lạnh
 • pocupine (n) con nhím
 • situation (n) tình hình
 • group (v) tạo nhóm
 • warm (adj) ấm
 • protect (v) bảo vệ
 • quill (n) gai
 • wound (v) làm bị thương
 • companion (n) bạn đồng hành
 • distance (v) cách xa
 • due to (prep) bởi vì
 • togetherness (n) đồng nhất, thống nhất
 • survive (v) sống sót, sinh tồn
 • relationship (n) mối quan hệ
 • death (n) cái chết, tử vong
 • accept (v) chấp nhận
 • choose (n) lựa chọn

Mùa đông lạnh nhất

Câu chuyện xảy ra ngay thời điểm một trong những mùa đông lạnh lẽo nhất và nhiều sinh vật đã chết bởi cái lạnh. Nhận ra điều này, loài nhím quyết định tập hợp lại để giữ ấm cho nhau.

Đây là một cách rất hay để có thể giữ ấm cho nhau trong một mùa đông giá buốt, tuy nhiên gai của chúng có thể làm tổn thương những đứng cạnh nhau.

Một lúc sau, chúng quyết định tách nhau ra, nhưng một vài trong số chúng bắt đầu chết đi vì cái lạnh. Chính vì vậy chúng đã đưa ra quyết định: hoặc chấp nhận sự tổn thương vì bị gai đâm hoặc chấp nhận cái chết.

Và chúng đã quyết định tập hợp lại với nhau. Chúng đã học được cách chịu đựng những tổn thương nhỏ gây ra bởi những mối quan hệ thân thuộc để tận hưởng sự ấm áp của tình đoàn kết. Chúng đã có thể tồn tại bằng cách đó.

>> Xem thêm truyện song ngữ khác


Please disable your adblocker or whitelist this site to have the best experience!

Bạn vui lòng tắt adblock để trải nghiệm đầy đủ nội dung nhé!

error: Content is protected !!