The Oxford Picture Dictionary | Học từ vựng qua hình ảnh

The Oxford Picture Dictionary | Học từ vựng qua hình ảnh

Chia sẻ với bạn học tiếng Anh một tài liệu tham khảo bổ sung từ vựng khá thú vị: The Oxford Picture Dictionary. Đây được xem như là một cuốn từ điển về hình ảnh. Hãy cũng khám phá xem từ điển này như thế nào.

The Oxford Picture Dictionary được trình bày như thế nào?

Như tên gọi của sách Picture Dictionary, sách giúp người học tiếng Anh học tốt từ vựng thông qua hình ảnh minh họa sinh động đầy màu sắc. Như từ điển thông thường, chúng ta sẽ học qua những giải thích ngôn ngữ kèm theo.

Đối với Picture Dictionary, bạn học từ vựng qua hình ảnh. Những từ vựng này là những sự vật xung quanh chúng ta. Rất gần gũi và dễ nhớ.


Từ điển đi qua rất nhất những chủ đề, mỗi chủ đề sẽ là những hình ảnh minh họa, kèm theo là những từ tiếng Anh bên dưới. Giúp bạn chỉ cần nhìn hình và xem đây là gì trong tiếng Anh.

Sách phù hợp như tài liệu tham khảo sinh động cho người học hoặc giáo viên dùng làm tư liệu giảng dạy trong lớp học.

Các bạn tham khảo và có thể dùng những từ điển online được đề xuất trong bài viết này nếu muốn.

Nội dung


>> Oxford Collocations Dictionary