The young thief and his mother | Tên trộm và người mẹ | Song ngữ

The young thief and his mother | A2 English level

The young thief and his mother

Adam is a young man. He is going to turn twenty this month. But last week, he was caught in a daring act of theft. The jury decided to condemn this crime and he would be executed for it.

On the day of execution, Adam expressed his desire to see his mother one last time. He asked to speak with her before he was led to execution, and of course this was granted. Everyone thought that he missed his mother and wanted to bid her his last farewell.

When his mother came to him, he said: “I want to whisper to you,” and asked her to come closer. When she brought her ear near him, he nearly bit it off. All the bystanders were horrified. They asked him why he could do such brutal and inhuman behaviours like that. To their question, he shouted out:

“It is to punish her. When I was young, I began with stealing little things. Then I brought them home to my mother. Instead of punishing me, she just laughed and said: “Nobody will know about it.” I am here today because of her.” The priest watched everything and told the woman: “He is right, woman. Train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart therefrom.”

Tên trộm và người mẹ

Adam là một cậu thanh niên trẻ. Tháng này, cậu sẽ tròn hai mươi tuổi. Nhưng vào tuần trước, cậu đã bị bắt quả tang đang thực hiện một vụ trộm táo tợn. Phía tòa án đã quyết định xét xử vụ án và ban cho cậu mức án bản án nặng nhất.


Vào ngày hành quyết, Adam thỉnh cầu được gặp mẹ mình một lần cuối. Cậu muốn được nói chuyện với bà trước khi đi thi hành án và thỉnh cầu của cậu đã được chấp thuận. Ai cũng nghĩ rằng cậu nhớ mẹ và muốn từ biệt bà lần sau cuối. Khi mẹ cấu đến, cậu nói: “Con muốn nói nhỏ với mẹ điều này” và bảo bà đến gần cậu một chút nữa.

Nhưng khi bà vừa đưa tai lại gần, cậu đã ngoạm lấy và cắn gần như đứt tai của bà. Mọi người ai nấy đều hết sức ngỡ ngàng. Mọi người xúm lấy hỏi xem tại sao cậu lại làm một hành động đáng sợ và vô nhân tính đến như vậy. Đáp lại câu hỏi của mọi người, cậu thét to lên: “Tôi làm thế để trừng phạt bà ta.

Khi tôi còn nhỏ, tôi đã bắt đầu sinh tật ăn cắp vặt rồi. Khi tôi mang đồ ăn cắp về nhà, thay vì phạt tôi, bà ta chỉ cười và nói: “Sẽ không ai biết được đâu.” Tôi gặp cảnh ngộ ngày hôm nay tất cả là vì bà ấy!” Vị linh mục đứng bên chứng kiến tất cả và bảo người phụ nữ: “Cậu ta nói đúng đấy. Dạy con từ thuở còn thơ. Lúc nhỏ được dạy thế nào, lớn lên sẽ như thế ấy.”


>> Xem thêm những câu truyện song ngữ khác

Please disable your adblocker or whitelist this site!

Bạn tắt adblock để trải nghiệm website tốt nhất nhé!