Tiếng Anh lớp 4 | Sách giáo khoa & audio CD

Tiếng Anh lớp 4 | Sách giáo khoa & audio CD

Chia sẻ cùng bạn học những ai quan tâm đến Tiếng Anh lớp 4 bộ sách giáo khoa tiếng Anh đi kèm CD đầy đủ cho cả năm.

Bạn có thể tải về máy tính hoặc sử dụng trực tiếp trên website. File sách pdf và audio.

Phương pháp dạy và học cho trẻ em: Kiến thức ở giai đoạn này đơn giản với người dạy nhưng khó với các em. Hãy cho các em tham gia nhiều hoạt động games, giao tiếp nhiều theo sách để giúp các em quen với việc nói tiếng Anh.

Nghe theo audio càng nhiều càng tốt. Phần đông các em thiếu nhi nhất là vùng tỉnh, kiến thức giao tiếp còn rất yếu. Hãy giúp các em học tốt nhất với vai trò là giáo viên nhé!

Tiếng Anh lớp 4 – tập 1


Audio CD 1


Tiếng Anh lớp 4 – tập 2


Audio CD 2


Hoặc bạn có thể tải về…


>> Xem thêm những sách khác