Từ điển tiếng Anh Collocations | Từ điển máy tính [ cài đặt dễ dàng với 3 phút sử dụng] Full crack

Từ điển tiếng Anh Collocations | Từ điển máy tính [ cài đặt dễ dàng với 3 phút sử dụng] Full crack

Giới thiệu bạn học một cuốn từ điển Oxford Collocations Dictionary dành cho người học tiếng Anh. Dành cho người học từ giao tiếp đến cao cấp chuyên ngành. Từ điển tiếng Anh Collocations này là phần mềm dùng để cài đặt trên máy tính/laptop để người học tiện tra cứu.Từ điển tiếng Anh Collocations là gì?

Collocations là những quy tắc của những cụm từ tiếng Anh sẽ đi chung với nhau. Thông thường, khi bạn học tiếng Anh sẽ chỉ học từng từ riêng, hoặc một vài cụm từ. Nhưng với từ điển Collocations này, bạn có thể tra một từ vựng để biết những từ nào khác sẽ đi kèm với nó để tạo ra câu văn tự nhiên như bản xứ.

Việc ghép từ theo sũy nghĩ người học sẽ có thể không tự nhiên, và không đúng với tiếng Anh bản xứ. Và cuốn từ điển tiếng Anh Collocations này sẽ đóng vai trò giúp người học biết những từ nào sẽ đi chung với nhau.

Như vậy, khi sử dụng từ điển này, đảm bảo văn nói, viết của bạn sẽ ngày một trở nên tự nhiên, chuyên nghiệp và “rất bản xứ”.

File tải là dạng .iso (giống như một cái đĩa CD) bạn tải về chỉ cần mở lên (đối với Win10 sẽ tự động nhận đĩa) và tìm file SETUP để chạy cài đặt. bấm NEXT tất cả các bước để hoàn thành.

Sau khi cài xong thì sử dụng. Đối với file cài đặt, bạn nhấn chuột phải, chọn chữ EJECT tương tự như cách thoát 1 cái đĩa CD ra khỏi máy tính. Sau đó lưu trữ đề có thể sử dụng sau này.

Note: Nếu google drive báo là không thể scan virus, bạn cứ chọn Download Anyway


Dối với những ai không thích cài đặt, thì có thể sử dụng trực tuyến tại website Oxford Collocations Dictionary luôn cũng được. Ngoài ra, tham khảo thêm những từ điển khác tại đây.

Nếu bạn muốn mua sách gốc thì xem ở FAHASA

Please disable your adblocker or whitelist this site to have the best experience!

Bạn vui lòng tắt adblock để trải nghiệm đầy đủ nội dung nhé!

error: Content is protected !!