Two Neighbors | A1 English Level

 834 total views

Two Neighbors | Basic English level A1

Tow neighbors

A wise and successful man bought a beautiful house with a huge orchard. But, not all were happy for him. An envious man lived in an old house next to him. He constantly tried to make his fellow neighbor’s stay in the beautiful house as miserable as possible. He threw garbage under his gate and made other nasty things.

One fine day the wise man woke up in a good mood and went into the porch to notice buckets of garbage thrown there. The man took a bucket, cleaned his porch. He carried a bucket and went to knock his envious neighbor‘s door. The envious neighbor heard a knock at his door and gleefully thought, “ I finally got him!”. He answered his door ready to quarrel with his successful neighbor. However the wise man gave him a bucket of freshly picked apples saying, “The one who is rich in something, shares it with others.”

Check your understanding

1. What did the man buy?

A. No, that was a huge orchard.
B. The man bought a beautiful house with a huge orchard.
C. That was a wise and successful man.
D. He bought a huge orchard.

 
 
 
 

2. Who bought a beautiful house with a huge orchard?

A. A wise and successful man bought it.
B. He bought a beautiful house with a huge orchard.
C. The house had a huge orchard.
D. That was a beautiful house with a huge orchard.

 
 
 
 

3. Did the man buy an ugly house?

A. No, he bought a beautiful house with a huge orchard.
B. No, that was a wise and successful man.
C. Yes, he bought a house.
D. Yes, that was a wise and successful man.

 
 
 
 

4. How was that man?

A. That was a beautiful house with a huge orchard.
B. He bought a beautiful house with a huge orchard.
C. The wise man bought a beautiful house.
D. That was a wise and successful man.

 
 
 
 

5. Was that a stupid man?

A. No, he bought a beautiful house.
B. No, that was a wise and successful man.
C. Yes, he bought a beautiful house.
D. Yes, that was a huge orchard.

 
 
 
 

6. Did the house have a small orchard?

A. No, that was a beautiful house with a huge orchard.
B. Yes, that was a beautiful house with a huge orchard.
C. Yes, the man bought a beautiful house.
D. No, that was a wise and successful man.

 
 
 
 

7. Did the man rent a beautiful house?

A. No, the house had a huge orchard.
B. Yes, that was a huge orchard.
C. No, he bought a beautiful house.
D. Yes, that was a beautiful house.

 
 
 
 

8. Were all things happy for him?

A. Yes, he lived next to him.
B. No, not all were happy for him.
C. Yes, an envious man lived in an old house.
D. No, that was an envious man.

 
 
 
 

9. Who lived next to him?

A. That was an old house.
B. An envious man lived next to him.
C. A wise and successful man lived next to him.
D. He was so envious.

 
 
 
 

Question 1 of 9

Bản dịch tham khảo

Một người đàn ông thông thái và thành đạt mua được một ngôi nhà khá đẹp với một khu vườn táo lớn. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi điều quanh ông đều tốt đẹp khi sống cạnh nhà ông là một người đàn ông luôn ganh ghét đố kỵ. Hắn ta luôn cố gắng khiến người hàng xóm đang sống trong ngôi nhà xinh đẹp bên cạnh cảm thấy khó chịu nhất có thể. Hắn ta ném túi rác vào cổng nhà ông và cũng làm vô số những điều tệ hại khác.

Một ngày nọ người đàn ông tỉnh dậy với trạng thái khá hứng khởi và đi ra cổng thì phát hiện một túi rác bị quăng ở đó. Ông lấy túi rác lên và dọn dẹp lại cổng nhà mình. Sau đó ông mang theo một túi đồ và đến gõ cửa nhà người hàng xóm đố kỵ kia.

Người hàng xóm nghe thấy tiếng gõ cửa và phấn khởi: “Tôi túm được ông rồi!” Hắn mở cửa với tinh thần sẵn sàng đấu khẩu với người hàng xóm thành đạt kia. Tuy nhiên, người đàn ông thông thái đưa hắn ta một túi táo tươi vừa mới hái và nói: “Khi một người giàu có về điều gì đó thì sẽ chia sẻ nó với những người khác.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *