Unit 14: Words with double letters | Từ có hai chữ cái giống nhau

Besides, you might want to explore more:


Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về quy tắc Words with double letters | Từ có hai chữ cái giống nhau. Thường người học hay lẫn lộn.

Từ vựng cần lưu ý

1 Động từ kết thúc bằng phụ âm, nguyên âm như get và begin sẽ nhân đôi phụ âm cuối lên trước -ing và -ed:

I’ve stopped sitting in the sun because it’s beginning to get too hot.

2 Nhưng nếu âm tiết cuối của động từ không được nhấn trọng âm, thì không nhân đôi phụ âm:

They’ve been listening to what’s happened on the news.

3 Khi có một nguyên âm ngắn trước phụ âm, chúng ta thường nhân đôi phụ âm:

When there is a short vowel sound before a consonant, we often double the consonant:

He sent me a message asking me to collect him at the station.

4 Nhưng đây chỉ là nguyên tắc chung tổng quát, bạn cần phải luyện cách phát âm những từ này:

Cheerful Charlie and Mad Mary share accommodation.

Trên đây là những ví dụ điển hình để bạn hiểu hơn về việc nhân đôi ký từ dành cho những từ thêm -ing hoặc -ed. Rất đơn giản phải không nào!


>> Unit 15: Hyphenation | Hình thức từ nối trong tiếng Anh

Please disable your adblocker or whitelist this site to have the best experience!

Bạn vui lòng tắt adblock để trải nghiệm đầy đủ nội dung nhé!

error: Content is protected !!