Unit 52: Need + verb-ing | Tìm hiểu cách dùng động từ Need

Trong bài học ngắn này, chúng ta cùng tìm hiểu về Need + verb-ing | Tìm hiểu cách dùng động từ Need. Đây là kiến thức căn bản tiếng Anh, vậy nên hãy xem qua nếu bạn chưa biết nhé!

Need + verb-ing

Chúng ta dùng cấu trúc này khi nói về chuyện gì đó cần phải làm, nhưng chúng ta lại không nói đến ai cần làm nó. Việc này là do người cần làm nó là không biết là ai hoặc không quan trọng. Chúng ta dùng hình thức này khi nói cần phải sửa chữa cải thiện việc gì đó.

Cấu trúc:

noun + need/s + verb-ing

Khẳng định:

  • This studio needs tidying.
  • My hair needs cutting.
  • My shirt needs washing.

Phủ định:

  • His room doesn’t need painting.

Câu hỏi:

  • Does the house need cleaning?

Vậy là cách dùng động từ Need rất đơn giản và dễ nhớ cũng như áp dụng phải không nào!


>> Tham khảo những bài học Ngữ pháp khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please disable your adblocker or whitelist this site to have the best experience!

Bạn vui lòng tắt adblock để trải nghiệm đầy đủ nội dung nhé!

error: Content is protected !!