Vocabulary for Law | Tiếng Anh ngành Luật

Vocabulary for Law | Tiếng Anh ngành Luật

Chia sẻ với những bạn học luật một tài liệu tiếng Anh chuyên ngành của các bạn. Vocabulary for Law với nội dung xoay quanh lĩnh vực luật. Bạn học cần tài liệu tiếng Anh chuyên ngành này thì tải về nhé.Vocabulary for Law có gì?

Sách với tên Vocab là chúng ta đã biết chuyên tập trung luyện từ vựng rồi. Sách giúp bạn tăng từ vựng qua các bài tập. Vì là sách vocabulary nên sẽ không có phần audio các bạn nhé. Mình sẽ chia sẽ những tài liệu khác kèm audio sớm để bạn học quan tâm có thể tải.

Tuy nhiên, Các bạn tham khảo và có thể dùng những từ điển online được đề xuất trong bài viết này nếu muốn.

Ngoài ra, bạn hãy xem và tải miễn phí những đầu sách khác tại website, và tham khảo những phương pháp tự học tại mục GIẢI PHÁP nữa nhé.

Xem nội dung online